سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مراحل و شرایط طلاق از طرف مرد

طلاق می تواند هم از طرف مرد درخواست شود و هم با شرایطی از سوی زن. در این مطلب می خواهیم درباره مراحل طلاق از طرف مرد صحبت کنیم.

بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، اختیار طلاق با مرد است و مرد می تواند حتی بدون دلیل موجه دادخواست طلاق را به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند. حتی اگر زوجه رضایت به طلاق نداشته باشد، تاثیری در صدور حکم طلاق ندارد و تنها می تواند روند طلاق را طولانی تر کند. بعد از دادخواست طلاق از طرف مرد، رای گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و زوج متقاضی باید ظرف 3 ماه برای اجرای رای دادگاه و ثبت طلاق به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کنند. در غیر این صورت رای صادر شده از درجه اعتبار ساقط می شود. پرونده طلاق خواه از سوی مرد باشد خواه از سوی زن، در صورت اعتراض هر یک از طرفین سه مرحله خواهد داشت. این سه مرحله شامل دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هستند. با اعتراض زن به درخواست طلاق از طرف مرد، مدت زمان طلاق می تواند تا یک سال نیز طول بکشد.

طلاق از طرف مرد

دلایل طلاق از طرف مرد چیست؟

مرد ممکن است به دلایل مختلفی درخواست طلاق داشته باشد. مانند عدم تمکین زن، سوءرفتار زن، محکومیت زن به حبس، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن زن و غیره. حتی ممکن است دلیل موجهی برای این درخواست خود نداشته باشد. چه مرد دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد و چه نداشته باشد، دادگاه این تقاضا را قبول خواهد کرد. چون بر اساس قواعد شرعی و فقهی طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با وجود عدم موافقت زن، امکان اجرای آن وجود دارد.

در صورتی که زن با طلاق موافقت نکند، تنها تفاوتی که به وجود می آید در تعلق گرفتن یا نگرفتن برخی حقوق مالی برای زن است. مانند نحله یا تنصیف دارایی.

مراحل طلاق از طرف مرد به چه صورت است؟

بعد از درخواست مرد برای طلاق، باید ابتدا موضوع اختلاف زن و مرد به داوری ارجاع داده شود. داور باید از میان نزدیکان و خویشاوندان زوجین باشد و متاهل، حداقل سی ساله و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی باشد. چنین فردی میان زن و مرد داوری خواهد کرد و سعی می کند با دلسوزی مشکلات بین دو نفر را حل کند. در صورتی که چنین فردی از میان خانواده پیدا نشد، دادگاه خود از واحد داوری مستقر در دادگاه خانواده یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

طلاق از طرف مرد

سپس نتیجه داوری به دادگاه اعلام می شود. اگر زن و شوهر بعد از داوری و صحبت با یکدیگر راضی به سازش نشدند و مرد همچنان تصمیم به طلاق داشت، دادگاه با توجه به شروط ضمن عقد ازدواج و مندرجات سند ازدواج، تکلیف حقوق مالی زن مانند جهیزیه، مهریه، اجرتالمثل زوجه، نفقه زوجه و اطفال و حمل را مشخص می کند و نیز راجع به حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت، تصمیم گیری خواهد کرد. دادگاه تصمیمات در خصوص این موارد را ضمن رای مربوط به طلاق اعلام خواهد کرد. رایی که دادگاه در خصوص درخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نامیده میشود.

بعد از دریافت این گواهی زن و مرد سه ماه فرصت دارند برای ثبت طلاق به دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند.

سخن آخر

طلاق از طرف مرد یکی از نمونه های رایج طلاق است. در کنار اینها طلاق توافقی و طلاق از طرف زن نیز وجود دارد. برای دانستن مطالب بیشتر درباره موضوعات حقوقی خانواده می توانید به وبسایت شهرداد مراجعه کنید.